Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi “Đoạt nhan thiên hạ” và Follow nhà mình. Sr mọi người vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. Nhưng thật lòng mà nói thì mình chưa bao giờ có ý định drop truyện này, vì một vài lý do mà mình đã tạm ngưng quá lâu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, tuy không biết bao lâu thì mình có thể cho ra lò những chương tiếp theo, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức post chương mới trong thời gian sớm nhất.

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 7 – 10

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

   SƯƠNG PHI VÃN 

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 6

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

   SƯƠNG PHI VÃN 

Chính văn chương thứ 4 Tướng quân Hi Cách (2)

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 5

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

   SƯƠNG PHI VÃN 

Chính văn chương thứ 4 Tướng quân Hi Cách (1)

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 4

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

–       SƯƠNG PHI VÃN –

Chính văn chương thứ 4 Chỉ là diễn trò (2)

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 3

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

–       SƯƠNG PHI VÃN –

Chính văn chương thứ 3 Chỉ là diễn trò (1)

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 2

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

–       SƯƠNG PHI VÃN –

Chính văn chương thứ 2 Dục vọng chi độc (2)

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Chương 1

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

–       SƯƠNG PHI VÃN –

Chính văn chương thứ 1 Dục vọng chi độc (1)

  Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Tiết tử

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

– SƯƠNG PHI VÃN –

Chính văn tiết tử Họa quốc chi loạn

Thêm

Đoạt nhan thiên hạ – Văn án

ĐOẠT NHAN THIÊN HẠ

–       SƯƠNG PHI VÃN –

VĂN ÁN

Thêm

Previous Older Entries